Polityka prywatności sklepu internetowego www.kozackadrogeria.pl

§ 1 DEFINICJE

1) Użyte w Polityce Prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:

a) Administrator – administratorem jest spółka działającą pod nazwą Krolex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Pcimiu. 

b) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

c) Cookies administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

d) Cookies zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

e) Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie https://kozackadrogeria.pl/.

f) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

g) Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem, Polityką Prywatności i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2 RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

1)Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 

2) Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookiem:

a) Cookies sesyjne – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm coockies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3) Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 3 SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

1) Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2) Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku: 

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym,

b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym,

c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).

3) W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a) adres e-mail,

b) imię i nazwisko. 

4) Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło w późniejszym czasie.

5) W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

a) adres e-mail,

b) dane adresowe, tj. kod pocztowy, miejscowość, ulicę wraz z numerem domu/mieszkania,

c) imię i nazwisko,

b) numer telefonu.

6) W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a) firmę Przedsiębiorcy,

b) numer NIP.

7) W przypadku skorzystania z usługi Newsletter klient podaje jedynie swój adres e-mail. 

8) Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzy adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

9) Od klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym.


§ 4 SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH

1) Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy są w następujących celach:

a) prawidłowej obsługi Sklepu Internetowego i uproszczenia procesu zakupowego poprzez utrzymanie sesji klienta po zalogowaniu, zapamiętanie dokonanych zakupów, identyfikacje klienta.

b) reklamowych oraz marketingowych,

c) tworzenia statystyk oglądalności Serwisu oraz zbierania informacji o sposobie korzystania z Serwisu w celu ulepszenia jego struktury i zawartości.

§ 5 DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

1) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnienie pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

2) Dane osobowe użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

3) Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim takim jak firmy kurierskie, Poczta Polska lub serwisom płatności elektronicznych – w celu należytej realizacji umowy, w szczególności w celu dostawy zamówionego towaru oraz zwrotu należności Klientowi, w przypadku uwzględnionych reklamacji. 

§ 6 ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1) Podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz, odnośnie ewidencji korespondencji elektronicznej, działań analitycznych i marketingowych - uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

2) Administrator oświadcza, że stosuje techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionych, utratą czy uszkodzeniem.

§ 7 MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

1) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywani i uzyskiwania przez nie dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, które używa.

3) Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.